Startpagina

 

Welkom op de website van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek. U vindt hier belangrijke ontwikkelingen en visies met betrekking tot de toekomst van de landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag.

De website werd op 9 december 2016 gestart.

Meest recente wijziging: maandag 23 april: De reacties op de ‘brandbrief’ blijven binnenkomen. Veel dank allemaal daarvoor! Er zijn nu al meer dan veertig sympathisanten, plus nog vele mensen die te kennen hebben gegeven op de hoogte te willen blijven (zie pagina ‘Steun ons’). Met toestemming van de afzenders plaatsen wij nog enkele reacties (zie pagina  ‘Reacties’).

Veel mensen hebben ons gevraagd wat zij verder nog kunnen doen om ons te steunen, onder andere omdat zij zelf niet naar de jaarvergadering kunnen. Wij beraden ons op dit moment hierover. Alle mensen die hebben gereageerd krijgen hierover binnenkort bericht. Ook individueel kan men veel doen, bijvoorbeeld door andere mensen op de ‘brandbrief’ en het belang van de komende jaarvergadering te attenderen, het bestuur en/of de adviescommissie te schrijven, zich als lid of sympathisant van de Vriendenkring aan te melden (zie pagina ‘Steun ons’), enz.

Eerdere wijzigingen: zie verder naar onderen.

Mocht u het werk van de Vriendenkring in de een of andere vorm willen steunen, dan kunt u zich aanmelden als lid of als sympathisant of als belangstellende. In het laatste geval wordt u alleen via de mail op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. In het eerste en tweede geval, als ‘vriend’ of ‘sympathisant’, komt uw naam op de website te staan, terwijl u als ‘vriend’ ook uitgenodigd zult worden om met raad en/of daad aan het werk van de Vriendenkring deel te nemen, bijvoorbeeld middels deelname aan de besprekingen.

Aanmelden

Eerdere wijzigingen:

  • zaterdag 31 maart: mededeling over reacties op ‘brandbrief’ (zie pagina ‘Mededelingen’ en ‘Reacties’).
  • donderdag 29 maart: mededeling over de verzending van de ‘brandbrief’ aan de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland en over het rapport «Bibliotheek op drift»(zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Maandag 26 maart: weergave van een hartverwarmende ingezonden brief (zie pagina ‘Reacties’).
  • Vrijdag 9 maart 2018: twee mededelingen, te weten over de opheffing van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» en over het gesprek met de «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek» (zie pagina ‘Mededelingen’)
  • Maandag 19 februari 2018: twee mededelingen, namelijk over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek en over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’)
  • Donderdag 25 januari 2018: mededeling over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’)
  • Vrijdag 29 december 2017: mededeling over de herinrichting van de bibliotheekzaal en de verplaatste boeken (zie pagina ‘Mededelingen’)
  • Zaterdag 23 december: mededeling over heropening bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Woensdag 20 december 2017: mededeling i.v.m. foto’s  van de vernieuwde bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Zaterdag 16 december 2017: mededeling i.v.m. eerste bijeenkomst Stuurgroep (zie pagina ‘Mededelingen’).
Advertenties