Startpagina

Welkom op de website van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek. U vindt hier belangrijke ontwikkelingen en visies met betrekking tot de ontwikkelingen rond de landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag in de periode 2016-2019.

Mededeling van donderdag 17 december 2020

Bij de mededelingen vindt u het bericht dat de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek is opgeheven, als ook een beknopte toelichting op dit feit.

*   *   *

Eerdere wijzigingen

 • Zondag 8 december 2019: Bij de publicaties is een nieuw artikel toegevoegd, dat een overzicht geeft van de ontwikkelingen rond de landelijke antroposofische bibliotheek sinds juni 2016. Op de pagina mededelingen vindt u een beknopte toelichting op deze nieuwe publicatie. Ter ondersteuning van bovengenoemd overzicht zijn ook een verslag van de bijzondere ALV van 14 maart 2019 en de rapportage van de werkgroep besluitvorming van de sociale sectie toegevoegd.
 • Dinsdag 25 juni 2019: Bij de mededelingen staat een bericht over de jongste ontwikkelingen, tot uitdrukking komend in vier nieuwe publicaties. Verder is Paul Heldens na een pauze van een jaar weer als tweede lid van de Vriendenkring aangetreden.
 • Zaterdag 23 juni 2018: Mededeling over terugtreden Ton Jansen en voortbestaan Vriendenkring. Zie pagina ‘Mededelingen’.
 • Zondag 27 mei 2018: Het verslag van Ton Jansen van de jaarvergadering 2018 is gereed. U kunt het hier inzien en downloaden. De tekst van de petitie zoals die op 19 mei 2018 aan het bestuur van de AViN is overhandigd (121 ondertekenaars) is te vinden op de pagina ‘Publicaties’.
 • Maandag 23 april 2018: enkele nieuwe reacties op de ‘brandbrief’ geplaatst.
 • Zaterdag 31 maart 2018: mededeling over reacties op de ‘brandbrief’ (zie pagina ‘Mededelingen’ en ‘Reacties’).
 • Donderdag 29 maart 2018: mededeling over de verzending van de ‘brandbrief’ aan de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland en over het rapport «Bibliotheek op drift» (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Maandag 26 maart 2018: weergave van een hartverwarmende ingezonden brief (zie pagina ‘Reacties’).
 • Vrijdag 9 maart 2018: twee mededelingen, te weten over de opheffing van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» en over het gesprek met de «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek» (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Maandag 19 februari 2018: twee mededelingen, namelijk over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek en over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Donderdag 25 januari 2018: mededeling over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Vrijdag 29 december 2017: mededeling over de herinrichting van de bibliotheekzaal en de verplaatste boeken (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Zaterdag 23 december 2017: mededeling over heropening bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Woensdag 20 december 2017: mededeling i.v.m. foto’s  van de vernieuwde bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
 • Zaterdag 16 december 2017: mededeling i.v.m. eerste bijeenkomst Stuurgroep (zie pagina ‘Mededelingen’).