Startpagina

 

Welkom op de website van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek. U vindt hier belangrijke ontwikkelingen en visies met betrekking tot de toekomst van de landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag.

Zaterdag 23 juni: Mededeling over terugtreden Ton Jansen en voortbestaan Vriendenkring. Zie pagina ‘mededelingen’.

Zondag 27 mei: Het verslag van de jaarvergadering is gereed. U kunt het hier inzien en downloaden. De tekst van de petitie zoals dei op 19 mei jl. aan het bestuur van de AViN is overhandigd (inclusief de namen van de ondertekenaars en de opmerkingen) is vanaf vandaag te vinden op de pagina ‘publicaties’.

Zaterdag 19 mei: De jaarvergadering is achter de rug en de petitie is aan het bestuur aangeboden. Alle ondertekenaars ontvangen hierover binnenkort bericht.  Uiteindelijk hebben 121 mensen de petitie ondertekend. Iedereen heel veel dank hiervoor! We hebben gedaan wat we konden en hopen er het beste van!

*   *   *

Eerdere wijzigingen

  • Maandag 23 april: enkele nieuwe reacties op ‘brandbrief’ geplaatst.
  • Zaterdag 31 maart: mededeling over reacties op ‘brandbrief’ (zie pagina ‘Mededelingen’ en ‘Reacties’).donderdag 29 maart: mededeling over de verzending van de ‘brandbrief’ aan de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland en over het rapport «Bibliotheek op drift»(zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Maandag 26 maart: weergave van een hartverwarmende ingezonden brief (zie pagina ‘Reacties’).
  • Vrijdag 9 maart 2018: twee mededelingen, te weten over de opheffing van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» en over het gesprek met de «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek» (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Maandag 19 februari 2018: twee mededelingen, namelijk over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek en over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Donderdag 25 januari 2018: mededeling over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Vrijdag 29 december 2017: mededeling over de herinrichting van de bibliotheekzaal en de verplaatste boeken (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Zaterdag 23 december: mededeling over heropening bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Woensdag 20 december 2017: mededeling i.v.m. foto’s  van de vernieuwde bibliotheek (zie pagina ‘Mededelingen’).
  • Zaterdag 16 december 2017: mededeling i.v.m. eerste bijeenkomst Stuurgroep (zie pagina ‘Mededelingen’).