Bibliotheek

Collectie

De collectie van de landelijke antroposofische bibliotheek bestaat uit boeken, tijdschriften, beeldmedia (DVD’s) en archiefmateriaal. De huidige collectie omvat circa 18.000 boeken en circa 70 tijdschriften waarvan ongeveer 40 in lopend abonnement. Verder zijn er ruim 100 DVD’s beschikbaar.

De collectie is grotendeels Nederlands- en Duitstalig; daarnaast zijn ook een aantal belangrijke Engelstalige titels aanwezig. Talrijke klassiekers uit de antroposofische literatuur, die al lang niet meer verkrijgbaar zijn, maken deel uit van de collectie.

Automatisering

De boekencollectie is volledig ontsloten door middel van een digitale catalogus op auteursnaam, titel en trefwoord. Hetzelfde geldt voor de Nederlandstalige tijdschriften. De digitale ontsluiting van alle Duitstalige tijdschriften is een wens voor de toekomst. De bibliotheekadministratie is volledig geautomatiseerd.

Zie voor nadere gegevens over uitlening, tarieven, openingstijden, enz: www.antroposofischevereniging.nl/bibliotheek

Advertenties