Functies

De bibliotheek vervult een landelijke functie als informatie-, advies- en documentatiecentrum voor de plaatselijke antroposofische bibliotheken. Deze kunnen ook uitleningen uit de landelijke collectie aanvragen.

Voor het bestuur en voor de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland, voor de secties van de Hogeschool, voor externe auteurs en onderzoekers en voor de antroposofische werkgebieden, is de landelijke bibliotheek onmisbaar als researchbibliotheek.

De landelijke antroposofische bibliotheek heeft zich in de loop van vele jaren ontwikkeld tot een goed ontsloten, professionele antroposofische bibliotheek op hoog niveau. Door het streven naar (relatieve) compleetheid, dat ondanks de herhaalde roep om bezuinigingen tot in 2015 kon worden voorgezet, is de bibliotheekcollectie niet alleen actueel, maar heeft ook een historische en wetenschappelijke (bewaar)functie.

Zo vormt deze bibliotheek een onontbeerlijke basis voor de antroposofie als een wetenschap van de geest en is zij tevens het collectieve geheugen van de Nederlandse antroposofische beweging.

Die eigenaardige combinatie van functies: openbaar, gespecialiseerd, bewaarfunctie, maakt de landelijke antroposofische bibliotheek wezenlijk anders dan een gewone openbare bibliotheek. Haar bestaansrecht kan dan ook niet enkel aan bezoekers- en uitleenaantallen worden afgemeten.

Door haar compleetheid op het speciale gebied van de antroposofische literatuur vertegenwoordigt zij binnen het Nederlandse bibliotheekwezen een ongeëvenaarde cultuurschat.

Advertenties