Historie

De geschiedenis van de landelijke openbare bibliotheek voert terug naar de geboorte van de antroposofische beweging uit de toenmalige Theosofische Vereniging in het jaar 1913. Aanvankelijk ging het om een particulier initiatief van leden voor leden. De collectie bestond uit geschonken of in bruikleen gegeven boeken.

Na de oprichting van de Antroposofische Vereniging in Nederland in november 1923 werd de bibliotheek steeds meer de bibliotheek-van-de-vereniging en nam de collectie snel in omvang toe door de trouwe inzet van talrijke leden.

In de Tweede Wereldoorlog moest de gehele collectie verspreid over diverse adressen onderduiken, maar kwam na de bevrijding niet meer boven water. Opnieuw moest een bibliotheek worden opgezet – allemaal pro deo. Met de aanstelling van mej. Emilie van de Stad in 1954 als eerste betaalde secretaresse voor het toenmalige bestuur, was ook de continuïteit in het beheer van de bibliotheek verzekerd.

In 1976 trad René de Winter als eerste betaalde bibliothecaris aan. Onder zijn professionele leiding kon de groei van de bibliotheek gelijke tred houden met de onstuimige groei van de antroposofische beweging en de antroposofische literatuur. In deze periode ging de bibliotheek bovendien steeds meer een landelijke functie vervullen ten aanzien van de plaatselijke antroposofische bibliotheken.

René de Winter werd in 1986 opgevolgd door Herman Boswijk die tot eind 2007 bibliothecaris bleef.

Herman Boswijk was/is een grondige kenner van de antroposofische literatuur. Tussen 1986 en 2007 ontwikkelde de bibliotheek zich tot een goed ontsloten professionele antroposofische bibliotheek. Onder zijn leiding kwam eind jaren 90 van de vorige eeuw en in het eerste decennium van de 21e eeuw de automatisering van de administratie en de catalogus tot stand.

Vanaf 2008 hebben Jeannette Boertien en vervolgens ook Annemiek Blöte doorgewerkt aan de verdergaande ontsluiting van het omvangrijke materiaal.

Advertenties