Publicaties

In deze rubriek vindt u publicaties van leden van de vriendenkring en van derden. Alle publicaties betreffen de landelijke antroposofische bibliotheek.

 

PUBLICATIES IN 2017

Discussienota

Een discussienota van Ton Jansen (92 pagina’s) , tevens een grondige inleiding in het bibliotheekvraagstuk, met veel achtergrondinformatie:

Inspraakavond 16 maart 2017

Een verslag en een impressie van de inspraakavond op 16 maart 2017 in Den Haag:

Beleidsnotitie 1: “Denkrichting …” (8 maart 2017)

De tekst van de eerste beleidsnotitie van het AViN-bestuur over de toekomst van de landelijke bibliotheek, “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek AViN”  (d.d. 08-03-2017) en een uitvoerig commentaar daarop:

Beleidsnotitie 2: “Proces koersbepaling …” (1 juni 2017)

De tekst van de tweede beleidsnotitie: “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek” (d.d. 01-06-2017) en een commentaar daarop:

Jaarvergadering AViN 2017

Een uitgebreide vragenlijst van de Vriendenkring aan het AViN-bestuur met het oog op de jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland op zaterdag 3 juni 2017:

Verbouwing Riouwstraat

Een drieluik van Mees Meeussen (mei 2017) over de verbouwingsperikelen waarin de bibliotheek betrokken is geraakt en wat dit bij een bezoek aan de bibliotheek betekent:

Schets van een dagje in de bibliotheek (met toelichting vooraf) van Mees Meeussen:

Toneelstukje – Mees Meeussen (4 juni 2017)   Nieuw!

 

 

 

Advertenties