Publicaties

In deze rubriek vindt u publicaties van leden van de vriendenkring en van derden. Alle publicaties betreffen de landelijke antroposofische bibliotheek.

PUBLICATIES IN 2018

“Bibliotheek op drift” – Ton Jansen (maart 2018): beschrijving van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag, alsmede enkele mogelijke toekomstscenario’s als alternatief voor de plannen van het bestuur van de AViN.

PUBLICATIES IN 2017

Discussienota

Een discussienota van Ton Jansen (92 pagina’s) , tevens een grondige inleiding in het bibliotheekvraagstuk, met veel achtergrondinformatie:

Inspraakavond 16 maart 2017

Een verslag en een impressie van de inspraakavond op 16 maart 2017 in Den Haag:

Beleidsnotitie 1: “Denkrichting …” (8 maart 2017)

De tekst van de eerste beleidsnotitie van het AViN-bestuur over de toekomst van de landelijke bibliotheek, “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek AViN”  (d.d. 08-03-2017) en een uitvoerig commentaar daarop:

Beleidsnotitie 2: “Proces koersbepaling …” (1 juni 2017)

De tekst van de tweede beleidsnotitie: “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek” (d.d. 01-06-2017) en een commentaar daarop:

Jaarvergadering AViN 2017

Een uitgebreide vragenlijst van de Vriendenkring aan het AViN-bestuur met het oog op de jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland op zaterdag 3 juni 2017:

Verbouwing Riouwstraat

Een drieluik van Mees Meeussen (mei 2017) over de verbouwingsperikelen waarin de bibliotheek betrokken is geraakt en wat dit bij een bezoek aan de bibliotheek betekent:

Schets van een dagje in de bibliotheek (met toelichting vooraf) van Mees Meeussen:

Toneelstukje – Mees Meeussen (4 juni 2017)   Nieuw!

 

 

 

Advertenties