Vriendenkring

Wie zijn wij?

De vrienden van de landelijke antroposofische bibliotheek zijn mensen die deze bibliotheek een warm hart toedragen.

De “Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek” werd formeel op woensdag 8 februari 2017 in Den Haag opgericht. De Vriendenkring heeft sinds 24 juni 2019 twee leden, te weten Paul Heldens (Nijmegen) en Mees Meeussen (Den Haag). Daarnaast zijn er een aantal sympathisanten en belangstellenden (zie pagina ‘Steun ons’)

Doelstelling 

De Vriendenkring stelt zich ten doel om optimale voorwaarden te scheppen opdat de landelijke antroposofische bibliotheek ook in de toekomst als een in antroposofie gespecialiseerde, historische en wetenschappelijke bibliotheek kan blijven functioneren.

Dit wil zij doen door een goed doordachte visie te ontwikkelen op de toekomst van de bibliotheek, de actuele ontwikkelingen waak­zaam te volgen en door in het openbaar het gesprek hierover aan te gaan met alle betrokkenen.

Door middel van haar website bericht de Vriendenkring over actuele ontwikkelingen en stelt relevante publicaties ter beschikking.

Visie 

De Vriendenkring ziet in de landelijke antroposofische bibliotheek een centrale voorziening die onontbeerlijk is voor een gezonde ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland.

Door haar historische en wetenschappelijke functie vormt deze bibliotheek de grondslag voor de bestudering en beoefening van de antroposofie als een wetenschap van de geest. Tevens vormt zij het collectieve geheugen van de Nederlandse antroposofische beweging.

De Vriendenkring wil in het huidige digitale tijdperk een warme, behoedende mantel vormen voor de unieke cultuurschat die deze bibliotheek vertegenwoordigt. Iedereen die via onze website als sympathisant of belangstellende zijn/haar steun aan dit streven betuigt, helpt mee om die warme mantel te weven. Zie pagina Steun ons. 

 

Advertenties