Vriendenkring

Wie zijn wij?

De vrienden van de landelijke antroposofische bibliotheek zijn mensen die deze bibliotheek een warm hart toedragen.

De “Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek” werd formeel op woensdag 8 februari 2017 in Den Haag opgericht.

De Vriendenkring kent actieve leden en daarnaast niet-actieve sympathisanten die de doelstelling van de Vriendenkring ondersteunen.

Leden

De Vriendenkring heeft momenteel drie leden, nl. Monique Engels (Capelle aan den IJssel), Ton Jansen (Rotterdam) en Mees Meeussen (Den Haag).

Leden zijn betrokken in overleg, acties, en de daarbij behorende communicatie per e-mail en telefoon, wat bij tijd en wijle veel tijd kost. De leden dragen gezamenlijk de geringe kosten die met het werk verbonden zijn (zie bij “financiën”).

Sympathisanten

Door uw steunbetuiging geeft u openlijk te kennen dat u de doelstelling van de Vriendenkring ondersteunt. Uw naam wordt dan op de website vermeld en u ontvangt per e-mail bericht over updates en ander nieuws. Aan uw steunbetuiging zijn geen kosten en geen verplichtingen verbonden.

Steunbetuigingen ontvingen wij inmiddels van Paul Albers, Liesbeth Bisterbosch, Margarete van den Brink, Ghiti Brinkman, Jacky Coert, Fekke van Dijk, Marijke Faber, Thea von Gabain, Jan van Gils, Marijcke van Hasselt, Paul Heldens, Douwe van Houten, Sonia Jansen, Ronald Laschet, Thea Leenders, Marie Lepoutre, Henny Linschoten, Joke Meijer, Ineke van Strien, Angelique Petersen, Louise Pino, Joke Tilgenkamp en Joke Zimmermann.

Financiën

De Vriendenkring maakt weinig kosten. De leden dragen ieder voor zich de eventueel te maken reiskosten en gezamenlijk de kosten voor acties (prints, advertenties, een bloemetje, e.d.). De website maakt gebruik van de gratis versie van WordPress.

Doelstelling 

De Vriendenkring stelt zich ten doel om optimale voorwaarden te scheppen opdat de landelijke antroposofische bibliotheek ook in de toekomst als een in antroposofie gespecialiseerde, historische en wetenschappelijke bibliotheek kan blijven functioneren.

Dit wil zij doen door een goed doordachte visie te ontwikkelen op de toekomst van de bibliotheek, de actuele ontwikkelingen waak­zaam te volgen en door in het openbaar het gesprek hierover aan te gaan met alle betrokkenen.

Door middel van haar website bericht de Vriendenkring over actuele ontwikkelingen en stelt relevante publicaties ter beschikking.

Visie 

De Vriendenkring ziet in de landelijke antroposofische bibliotheek een centrale voorziening die onontbeerlijk is voor een gezonde ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland.

Door haar historische en wetenschappelijke functie vormt deze bibliotheek de grondslag voor de bestudering en beoefening van de antroposofie als een wetenschap van de geest. Tevens vormt zij het collectieve geheugen van de Nederlandse antroposofische beweging.

De Vriendenkring wil in het huidige digitale tijdperk een warme, behoedende mantel vormen voor de unieke cultuurschat die deze bibliotheek vertegenwoordigt. Iedereen die via onze website als sympathisant zijn/haar steun aan dit streven betuigt, helpt mee om die warme mantel te weven.

Lid worden / steun betuigen / vragen stellen / reageren

Wie zich door dit initiatief aangesproken voelt en zich actief voor de bibliotheek wil inzetten, kan zich als lid aanmelden.

MEER LEDEN VAN DE VRIENDENKING ZIJN ZEER GEWENST.

Wie geen mogelijkheden heeft zich actief in te zetten, maar de doelstelling van de Vriendenkring wel wil ondersteunen, kan zich als sympathisant aanmelden.

In beide gevallen kunt u gebruik maken van het e-mailadres op de pagina “Contact”.

Heeft u vragen over de Vriendenkring of wilt u reageren, dan kunt u eveneens gebruik maken van het e-mailadres op de pagina “Contact”.

 

 

Advertenties